Závěrečné setkání zástupců klubů RHL se konalo dne 13. dubna 2022 v Českých Budějovicích v restauraci Špalíček u Dlouhého mostu. Místo nebylo vybráno náhodně. Restauraci Špalíček provozuje rodinná firma HOCH. Tato firma zhotovuje reklamy všeho druhu. Zvláště pak i reklamy na mistrovství světa v ledním hokeji.

Na místě setkání ke společnému stolu si přisedli jak zástupci jednotlivých týmů tak i členové vedení RHL. Setkání bylo neformální. Po objednání občerstvení se ujal slova předseda výboru Pavel Lískovec, který odůvodnil to, proč, nebyl vyhlášen vítěz soutěže ani další trofeje jako nejlepší střelec či nejužitečnější hráč. Toto bylo způsobeno všem nám v známém omezování sportovních soutěží vzhledem k epidemii Covid 19. Kdy soutěže napříč sportovním  spektrem byly omezovány a přerušovány, jak všichni víme. V RHL toto omezování zapřičinilo to, že týmy nemohly odehrát stejný počet zápasů. Dále došlo  k tomu, že se v průběhu soutěže odhlásil  klub HC Motorfans.

Potom se ujal slova zástupce rozhodčích Ivan Macoun. Rozhodčí Macoun Ivan zhodnotil průběh soutěže vzhledem k dodržování herních pravidel ze strany klubů tak i jednotlivých hráčů. Z jeho slov vyplynulo, že se úroveň dodržování pravidel ze  strany hráčů zlepšovala v průběhu soutěže. Zauvažoval nad tím čím to bylo. Domnívá se, že k tomu přispěla vzájemná tolerance hráčů a rozhodčích. V úvahu připadá i to, že se mohla i úroveň rozhodování zlepšit. Tím nedocházelo  tolikrát k rozporným rozhodnutím. Mohlo to být i tím, že RHL je malá soutěž, že hráči i rozhodčí se snaží hrou bavit. A ne diskutovat.

Rozhodčí Macoun dále uvedl, že by i v dalším ročníku pískali tito rozhodčí: zkušení Luboš Maurenc a Lukáš Zajda i mladý Jan Vyhnánek, který svoji profesionální rozhodcovskou karieru zahájil pískáním celostátních mládežnických soutěží. Jednou z něj jistě bude rozhodčí opravdové ligy. Ostatní jsou ryzí amateři.

Dále zástupce rozhodčích uvedl, že do nového ročníku budou aplikována nová pravidla českého hokeje tak aby hráči neuváděli přiklady hry z extraligy, které jsou potom v rozporu s upravenými pravidly RHL. Tato nová pravidla, která by v naší lize byla případně uplatňována budou uvedena v aktualitách před začátkem nové soutěže.

Bylo rovněž upozorněno na rostoucí ceny pohoných hmot. Pokud by se do září velmi zvedly muselo by dojít k úpravě úhrady za dopravu rozhodčích do místa soutěže. Rovněž tak není známa cena hodiny ledu od září 2022.

Ve volné debatě Kamil Dráb uvedl, že by bylo dobré aby ke každému zápasu byli nominováni vždy dva rozhodčí. Tento požadavek podpořil Stanislav Mikeš z Hc Meta. To vzhledem k tomu, že  utkání HC Meta pravidelně rozhodoval Lukáš Zajda. Nutno dodat, že k výkonu tohoto rozhodčího nebyla nikdy vznesena žádná stížnost. Prostě si zástupci týmů myslí,že by to i pro rozhodčí bylo lepší.

Člen vedení RHL Ing. Jiří Nártovský obecenstvu sdělil, že RHL vlastní tiskárnu registračních karet. Pro příští období by se tiskly jen karty nových hráčů. Staré zůstávají v platnosti. Dále uvedl, že další ročník by měl být rovněž ve Veselí nad Lužnicí, hlavně proto, že správce stadiónu RHL vychází velmi vstříc  požadavkům ligy.

V závěrečném projevu Pavel Lískovec uvedl, že o účast v RHL projevily zájem kluby HC WC a HC Hunters. Tím by došlo k obohacení zajímavosti ligy. Pavel Lískovec dále zástupcům klubů přadal slevové karty na nákup hokejové výstroje od sponzorů RHL.

My všichni, kteří máme lední hokej rádi se můžeme již těšit na ročník 2022 – 2023 a věřit, že sport zvítězí nad zlem, které je všude kolem Nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *